אודות

יפתח בן מאיר, אדריכל רשוי, בוגר הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון משנת 2009, עצמאי משנת 2010.

חבר סגל ומנחה סטודיו לתכנון אדריכלי בביה"ס הארצי להנדסאים שבקריית הטכניון משנת 2016.

במהלך השנים הוביל ותכנן פרויקטים אדריכליים ייחודיים, מרביתם ראשונים מסוגם.

עבודתו מאופיינת בתכנון מוקפד ועיצוב מקורי ונועז, תוך מתן מענה לצרכיו הייחודיים של כל פרויקט.

המשרד הנמצא ביישוב גדעונה בגלבוע, מספק תכנון אדריכלי לרשויות, יזמים ולקוחות פרטיים, ומתמחה בתכנון ועיצוב מבנים למגורים, מבנים וחללים למסחר, מבנים ושטחים ציבוריים, עיצוב עירוני, ומבנים טכנולוגיים.

כולל: מחקר מוקדם ובדיקת היתכנות, תכנון מוקדם, תכנון סופי, עריכת בקשה מקוונת להיתר בניה, הפקת תכניות, כתבי כמויות, מפרטים ופרטים אדריכליים למכרז ולביצוע, פיקוח עליון אדריכלי ותיאום תכנון.

העבודה מתבצעת תוך שימוש במיטב הטכנולוגיות הדיגיטליות NURBS\BIM\LIM ונעשית במסירות, ביושרה ובמקצועיות.